Stoppa arbetskraftsimporten

»Jodå vi lönedumpar, det är ju det som EU går ut på», sa bemanningsföretaget Mantemas vd André Byland för några år sedan och sa det som alla vet men som inte får sägas rakt ut. EU och företagens fria rätt att importera billig arbetskraft till Sverige syftar till att dumpa löner och trygghet på svenska arbetsplatser. Därför måste det stoppas.

Företagen utnyttjar de orättvisor som gäller mellan olika länder till att spela ut den ena gruppen arbetare mot den andra
Sverige har den mest avreglerade arbetskraftsimporten av alla OECD-länder. Det innebär att trots massarbetslöshet och att det finns tillgänglig eller lämplig arbetskraft i Sverige så kan företagen fritt importera arbetskraft från utlandet.
Det är företagens utnyttjande av utländsk arbetskraft som tvingas jobba under vedervärdiga arbetsförhållanden som är främlingsfientlig, inte kampen mot arbetskraftsimporten.

Inför arbetsmarknadsprövning
Att alla som jobbar i Sverige skall göra det under samma villkor och i enlighet med svenska kollektivavtal är självklart. Men i förhållande till den avreglerade arbetskraftsimporten är denna linje inte tillräcklig.
Sverige måste införa arbetsmarknadsprövning. Företag ska inte få importera arbetskraft från länder utanför EU, om det finns tillgänglig arbetskraft i Sverige. Detsamma bör även gälla inom EU, som är storföretagens union med syftet att pressa tillbaka de framsteg och den trygghet som arbetarrörelsen tillkämpat sig.
Dessutom måste Lex Laval-lagen rivas upp så att fackföreningarna kan ta strid för svenska löner och villkor även för utländsk arbetskraft.

Det räcker inte att försöka organisera utländska arbetare
Hittills har den fackliga målsättningen varit att organisera utländska arbetare i svenska fackföreningar. Det är givetvis bra i den mån detta är möjligt. Men det är tyvärr ingen lösning på problemet.
De utländska arbetarna har ofta inget intresse av att organisera sig här i landet. Precis som för svenskar som åker till andra länder är hela tanken att under några månader i stöten jobba så mycket som möjligt och spara ihop pengar att ta med sig hem.
Utländska arbetare kan därför gå med på lönevillkor som är långt under de svenska och även arbetstider och andra rättigheter blir oväsentliga när de bara är här och jobbar för några månader. Detta är ju själva poängen med arbetskraftsimporten!
Endast den som tänkt stanna i landet är villig att organisera sig för att förbättra förhållandena för sig själv och för hela arbetarklassen. Kravet måste vara att arbetskraftsimporten skall förbjudas i alla yrken där det finns tillgänglig eller lämplig arbetskraft i Sverige!

Rensa upp i åkeribranschen
Svensk åkerinäring är utrotningshotad. Orsaken är den EU-styrda lönedumpningen som innebär att utländska chaufförer kör för halva lönen jämfört med svenska.
Med den svarta lastbilstrafiken ökar brottsligheten – stölder, langning, skattebrott och miljöbrott är vardagsmat inom transportnäringen. Detta drar i sin tur till sig organiserad brottslighet.
Det krävs politisk handling för att rädda jobben och förhindra dumpningen. Alla som kör här i Sverige ska tjäna lika. Samma lagar ska gälla för alla. Bollen ligger hos politikerna som har makten att besluta om att alla anställda måste vara anställda av åkeriet de kör för. Det vore en bra början.

Sverige ut ur EU
Inför folkomröstningen 1994 hävdade Ja-sidan – med stöd av stora delar av ledningen inom fackföreningsrörelsen – att ett svenskt EU-medlemskap inte skulle innebära lönedumpning och försämrad arbetsrätt.
Verkligheten har visat sig vara en annan, vilket inte minst Lex Laval är ett bevis för. Därför borde den svenska fackföreningsrörelsen i konsekvensens namn ompröva sin inställning till EU-medlemskapet och kräva Sverige ut ur EU.