Inga skattepengar till dumpad trygghet

Folkets skattepengar ska användas till att öka folkets trygghet. I dagens Sverige är det tvärtom. Våra skattepengar går till att dumpa våra egna löner och arbetsvillkor.

Det gäller både när osäkra anställningar och deltidsarbete görs till regel inom gemensam välfärd och när offentliga upphandlingar görs från företag utan kollektivavtal.

Trygghet för välfärdens arbetare
Bland välfärdens arbetare tvingas en stor del hanka sig fram på vikariat och osäkra anställningar och lönerna hålls medvetet nere. Det borde vara tvärtom.
Den gemensamma välfärden ska föregå med gott exempel och verka för trygga heltidsjobb för välfärdens arbetare med sammanhållna arbetsdagar och höjda löner.
De folkvalda på alla nivåer måste ta sitt ansvar och besluta om rätt till heltid, begränsningar av delade turer och ta bort anställningsformen allmän visstidsanställning i LAS

Kollektivavtal vid offentlig upphandling
Varje år köper svenska kommuner, landsting och myndigheter tjänster och varor för hundratals miljarder kronor. Kontrollen är dålig och företag som dumpar löner och arbetsvillkor för de anställda gynnas.
Upphandlingssystemet är arbetar- och fackföreningsfientligt. När kostnaderna ständigt pressas genom att allt ska ut på budgivning så sätts per automatik press nedåt på arbetskraftskostnaderna, både löner och andra arbetsvillkor.
Folkets skattepengar ska inte gå till skumraskföretag som berikar sig på otrygghet. Endast företag som har svenska kollektivavtal ska få vara med vid offentliga upphandlingar.