Beställ vykortet ”Stå upp för vår trygghet på jobbet!”

Sätt press på LO för att de ska börja ta kamp för tiopunktsprogrammets krav genom att skicka in ett vykort till Landsorganisationen som kräver just det. Beställ gärna flera, ta med till jobbet och skicka in gemensamt med arbetskamraterna.